BETINGELSER

  • Ja, jeg er innforstått med at jeg får ett dagspass mot en dags jobb.
  • Ja, jeg er innforstått med at dersom jeg ikke møter opp til avtalt jobb uten gyldig grunn (må kunne dokumenteres), vil festivalen kunne fakturere meg for billettene jeg har fått.
  • Ja, jeg er innforstått med at visse arbeidsområder krever at jeg er over 18 år.
  • Jeg bekrefter herved at jeg er over 16 år.
  • Ja, jeg er innforstått med at jeg må fremlegge bekreftelse fra mine foresatte dersom jeg er under 18 år.