Regler

 1. All bruk av åpen ild på campingområdet er forbudt. Dette gjelder også stearinlys, oljelamper, brennbar væske, propan osv. Ved skade på gress som følger av ild vil den ansvarlige faktureres
 2. Den som er ansvarlig for den tildelte plassen (innehaver av plassbillett) må registrere seg med navn og telefonnummer. Vedkommende er også ansvarlig for at de andre kjenner til reglene som gjelder på området
 3. Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke generatorer/aggregat på samtlige campområder knyttet til festivalen
 4. Det er ikke tillatt å sette opp telt i adkomstveier. Dette gjelder også barduner fra teltene
 5. Det er ikke tillatt å ta med seg ting inn på campområdet som er forbudt i følge norsk lov
 6. Det er ikke tillatt å ta med byggematerialer til campen
 7. Det er ikke tillatt å ta med store møbler, foruten små campingstoler/bord
 8. Det er ikke tillatt å medbringe dyr på campen
 9. Alle gjestene skal følger de instrukser som gis av servicevakter
 10. Det skal være ”ro” på campen innen kl 23.00. Tenk på naboen!
 11. All søppel skal kastes i egnet søppelkasse/container. Søppelsekker fåes i info.boden på camp
 12. Plassen skal forlates i den stand den var da du ankom
 13. Utsjekking av campen inkl rydding av din teltplass må være gjort INNEN senest kl. 12.00 sørdag 30. juni
 14. Dusj på camping er åpen 08:00-20:00
 15. Alle med personbillett til campinga  ankomme med plassbillettholder, eller få vedkommende til å møte seg i innslippen. Dette for å unngå at noen benytter campinga uten å ha plass.